skibsstningred3

histsamffriHistorisk Samfund for Roskilde amt er en forening for alle historieinteresserede i det
gamle Roskilde Amt.

Foreningen blev stiftet i 1910 og dækkede den gang hele det gamle Københavns Amt – der var nemlig også medlemmer fra Dragør.
Efter kommunalreformen i 1970 blev foreningens primære interesseområde det nyetablerede Roskilde Amt, og foreningens virkeområde er stadigvæk det samme geografiske område med de to vigtige købstæder: Roskilde og Køge. 
Historisk Samfund for Roskilde Amt arbejder for at bevare den historiske interesse for området og det sker ved udgivelse af årbøger, gennem foredrag og ved ekskursion til forskellige destinationer i nærområdet.
Desuden fungerer vi som rådgivere, når de offentlige myndigheder søger vores bistand, ligeom vi samarbejder med institutioner bl.a. områdets museer og arkiver